Om

Utövande konstnär och arkitekt. Med fokus på samspel mellan människa och natur. Genom att låta naturen inspirera till skapande vill fokus läggas på individens närvaro. Naturen kan inspirera till närvaro och närvaro kan läka våra inre sår och blockeringar. Därigenom uppstår ett samspel mellan människa och natur.

Tidigare har jag curerat utställningar, den senaste med temat ”inre” på galleri Rotor, Valand.

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star