Om

Utövande konstnär och arkitekt. Med fokus på samspel mellan människa och natur. Genom att låta naturen inspirera till skapande och användande av naturliga material. Vill fokus läggas på individens närvaro och samspel med naturen. Naturen kan inspirera till närvaro. Närvaro kan läka våra inre sår och blockeringar. Därigenom uppstår ett samspel mellan människa och natur.

Tidigare har jag curerat utställningar, den senaste med temat ”inre” på galleri Rotor, Valand. Då medverkade bland annat konstnärer som Andreas Eriksson och Lea Porsager (Danmark). Andreas med reliefer av skogen, Lea med tankeformar gjutna i metall.

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star